Dàn nóng một chiều lạnh RXQ10AYM

  • Công suất làm lạnh : 95,500 BTU / 28.0 kW
  • Công suất điện tiêu thụ  : 6.84 kW
  • Độ ồn : 57 dB(A)
Danh mục: ,