Ống Gió Mềm có bảo ôn D100, D150, D200, D250, D300, D350 mm

KTTC: ISO: Loại van: Thương hiệu: Cơ cấu điều khiển: Danh mục: ,